Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-1/22

Dzierżawa w pełni automatycznej linii hematologicznej składającej się z 5 modułów połączonych jednym podajnikiem z oprogramowaniem zarządzającym pracą modułów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej oraz
dostosowaniem pracowni na potrzeby instalacji linii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/01/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/21

Sukcesywne dostawy zestawów do oceny genów fuzyjnych w komórkach raka płuc oraz odczynników do wykonywania oznaczenia HSV-1/2 IgM, Clostridium difficile GDH, Toksyn A i B, Kalcytoniny i Kortyzolu dla NIO PIB 

07/01/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/21

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań immunohematologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/01/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-60/21

Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą  aparatu do pomiaru OB oraz dostawy innych odczynników,  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/21

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI MEDYCZNYCH I BIUROWYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 53/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/12/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 57 /21

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.
 

07/01/2022 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ–TPbn–381–2–2/22

Zakup, instalacja oraz wdrożenie systemu audio-video umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu pomiędzy salami Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego  Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-5/22

Wyposażenie pomieszczeń biurowych I piętra Budynku Głównego zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-8/22

Dostawa analizatora hematologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/22

Przebudowa z adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 budynku Głównego wpisanego
do rejestru zabytków na BIOBANK dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

05/01/2022 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/22

BADANIA IMMUNOHEMATOLOGICZNE i  IMMUNOGENETYCZNE
BADANIA LABORATORYJNE
BADANIA OKULISTYCZN

21/01/2022 Usługi