Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-119/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
25/08/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2020r pod numerem 577491-N-2020

Identyfikator postępowania
f9097c4e-79a2-4b11-9e47-ace382dab82a

Informacja o wyborze oferty: