Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-12/21

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych oraz odczynników do cytowirówki barwiącej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

28/04/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–11/21

Sukcesywne dostawy generatorów 68Ge/68Ga wraz z eluentami dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego oddziału w Gliwicach.

23/04/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/21

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

19/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/21

DZIERŻAWA APARATÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO DO WYKONYWANIA  OZNACZEŃ MOLEKULARNYCH METODĄ RT-PCR WRAZ Z  SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WW APARATÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

17/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
DO/DZ–381–1– 6 /21

Świadczenie usług serwisowych i testów specjalistycznych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 8/ 21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, wieloośrodkowe badanie randomizowane (Thyropred2 – LIMIT)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 9/ 21

Modernizacja 6 dźwigów szpitalnych typu BT 16/10 linowe produkcji KONE zainstalowanych w budynku Klinik  oraz ich konserwacja  i naprawy w okresie gwarancji  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/04/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 7/ 21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 54 miesięcznego monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/04/2021 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ–TPBN–381–2–35/21

Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 34/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-21/21

Sukcesywne dostawy odczynników,  sond FISH do diagnostyki hematologicznej, sterylnych końcówek  do pipet  oraz podłoży do rozmazów cytologicznych, odczynników i materiałów zużywalnych do zamkniętego systemu barwienia  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego,

29/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-29/21

Zakup zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

27/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-26/21

Dostawa elektrokardiografów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 

23/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-23/21

Zakup samochodu osobowego dla dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-14/21

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 1 szt. oraz Zakładu Patologii Nowotworów – 1 szt. 

16/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-22/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –18 / 21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-25/21

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/04/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-7/21

Świadczenie usług serwisowania oraz napraw urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/03/2021 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach

10/03/2021 Usługi