Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-12/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
04/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków: [18F]- Fludeoksyglukozy, [18F] -  Fluoroetylotyrozyny dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 94

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2019 r. pod nr 520905-N-2019

Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2019 r.  pod nr 540046530-N-2019