Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-13/20

ZAKUP APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

31/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/20

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

29/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-182/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

24/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/19

Sukcesywne dostawy  radiofarmaceutyków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/20

Świadczenie usług serwisowych aparatu do tomoterapii TOMO HD Accuray s/n 0210376 dla Zakładu Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/02/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-9/20

Świadczenie usług serwisowych akceleratora CyberKnife M6 Accuray s/n C0445 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/02/2020 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-22/20

Dostawa  monitorów  i drukarki dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

12/02/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/20

Dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/02/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/20

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału
w Gliwicach,

10/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-7/20

Sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-174/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

09/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/20

Usługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

19/02/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-17/20

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego z uwzględnieniem przeglądów dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w serwerowniach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

07/02/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-6/20

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej oraz kosztów leczenia i NNW dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/01/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-8/20

Wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

04/02/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-4/20

Przebudowa pomieszczeń III piętra Budynku Głównego na potrzeby Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach

03/01/2020 Roboty