Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-176/19

Sukcesywne dostawy leku Tisagenlecleucel dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

25/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-168/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

31/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/19

Sukcesywne dostawy odczynników i sond dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałw Gliwicach

11/10/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-183/19

Sukcesywne dostawy odczynników, wapna sodowanego oraz dostawa kaset do sekwencjonowania w trybie MID dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

04/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-184/19

Sukcesywne dostawy leku Blinatumomab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-178/19

Sukcesywne dostawy sond oraz dostawa bibliotek do oceny genów fuzyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

 

29/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-163/19

Zakup urządzeń drukujących dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-172/19

Sukcesywna dostawa odczynników i  testów do szybkiej diagnostyki dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

18/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 165/19

Wykonanie badań jałowości produktów farmaceutycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/11/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-164/19

Przebudowa pomieszczeń w celu instalacji aparatu TRUE BEAM Varian w Budynku Radioterapii przy Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/11/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-10/19

Konkurs ofert w zakresie czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/12/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-11/19

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych Immunohematologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/12/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-12/19

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wirusologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
 

28/11/2019 Usługi