Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-178/20

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU PLANOWANIA RADIOTERAPII NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/20

ZAKUP APARATU RTG DO ZDJĘĆ PŁUCNO-KOSTNYCH  DLA ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/20

Dostawa automatycznego systemu zamkniętego do diagnostyki techniką ilościowego PCR,  aparatu do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, analizatora mikrobiologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/20

Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w sprzęt

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/20

Dostawa cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-174/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/20

Zakup łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/20

Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/20

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, ODDZIAŁU W GLIWICACH

21/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/20

Dostawa echokardiografu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytut Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/20

Przedłużenie posiadanych licencji wraz z zakupem wsparcia technicznego na system DLP firmy Fidelis lub dostarczenie systemu równoważnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach 

02/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/20

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów wraz z integracją z posiadanym systemem szpitalnym Asseco AMMS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/12/2020 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-184/20

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

31/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/20

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do diagnostyki  genetycznej i molekularnej, zestawów do  oznaczania mutacji somatycznych, końcówek z filtrami do pipet oraz innych odczynników  chemicznych  dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

31/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/20

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyku 18 F Fludeoksyglukozy (FDG) dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-120/20

Dostawa aparatu do densytometrii kostnej z oprogramowaniem do  analizy struktury kości dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-187/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/20

Sukcesywna dostawa druków medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-169/20

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-183/20

Wymiana zespołu sprężarek bezolejowych sprężonego powietrza na potrzeby napędu automatyki dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/20

Dostawa urządzeń medycznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-182/20

Świadczenie usług serwisowych rezonansu magnetycznego Vida dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-145/20

Remont i przebudowa części pomieszczeń dawnego punktu gastronomicznego na zespół administracyjno-biurowy w segmencie M1 Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2020 Roboty