Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-129/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
05/08/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 31.07.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 149-366595
______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 07.08.2019 r. 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 07.08.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.08.2019 r. pod numerem:
2019/S 154-379866
______________________________________________________________________________________________