Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-130/18

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
01/08/2018
Przedmiot zamówienia: 
ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 30.07.2018 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 01.08.2018 r. pod numerem: 2018/S 146-333994
 

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.09.2018 r.
Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.09.2018 r. pod numerem 2018/S 175-396851

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.09.2018 r.
Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.09.2018 r. pod numerem 2018/S 183-414068

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.09.2018 r.
Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.10.2018 r. pod numerem 2018/S 190-429595

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.10.2018 r.
Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.10.2018 r. pod numerem 2018/S 194-439003

UWAGA!!!
Zamawiający wyznaczył nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.10.2018 r.

UWAGA!!!
Zamawiający informuje, że został wyznaczony dodatkowy termin wizji lokalnej tj. 16.08.2018 r. godz. 11.30

UWAGA!!!
Zamawiający wyznaczył nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.10.2018 r.