Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-130/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/08/2019
Przedmiot zamówienia: 
DOSTAWA KALIBRATORA DAWKI I MIERNIKA ZANIECZYSZCZEŃ PIROGENAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń,  Biuletynie zamówień Publicznych w dniu  27.08.2019 r. pod numerem: 586510-N-2019

Uwaga!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Nowy termin składania i otwarcia ofert: 11.09.2019 r.

______________________________________________________________________________________

Uwaga!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Nowy termin składania i otwarcia ofert: 16.09.2019 r.