Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-13/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
14/01/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów trwałych i zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 10.01.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.01.2019 r. pod numerem: 2019/S009-015845

Identyfikator postępowania 
8f6aa57a-b3ff-46ec-ad60-b8a17055f268

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" w dniu 12.02.2019 r. zostało przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 030-071904

 

Informacja o wyborze oferty: