Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-135/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
23/09/2019
Przedmiot zamówienia: 
Aktualizacja oraz rozbudowa systemu zarządzania i weryfikacji ARIA 13.7 firmy Varian Medical Systems dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 18.09.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń oraz zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.09.2019 r. pod numerem 2019/S 183-446011.

Identyfikator postępowania: 5c9a0367-06d9-431a-8ea4-2810dc07b9c6

I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.10.2019 r. 
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji jw. zostało opublikowane w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.10.2019 r. pod numerem 2019/S -201-489482.

Informacja o wyborze oferty: