Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-135/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
21/10/2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego  oprogramowania  Olea Sphere, Syngo.Via oraz hardware’u ww. systemu dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.10.2020r, zas opublikowane zostało w dniu 21.10.2020r pod numerem 2020/S 205-499445.

Identyfikator postępowania
c70a6333-52b7-498c-a01a-cc533272d73d

Informacja o wyborze oferty: