Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-136/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
11/09/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, materiału żywicznego, wosku kostnego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 06.09.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 175-425910