Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-141/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
18/09/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.09.2019r  oraz opublikowane zostało w dniu 18.09.2019r. pod numerem 2019/S 180-438025.

Identyfikator postępowania:
3d90bd74-53ff-4f9d-b243-2b8bb943658e

Informacja o wyborze oferty: