Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-143/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/10/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników i  materiałów zużywalnych do diagnostyki oraz  testów do RT-PCR dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dniu 22.10.2020r, zaś opublikowane w dniu  27.10.2020r pod numerem 2020/S 209-509892.

Identyfikator postępowania:

7f0b292a-85d4-4b66-b595-0770f48e851b