Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-145/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
10/09/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach  
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2019 r. pod numerem 595395-N-2019.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2019 r. pod numerem 540195807-N-2019.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.09.2019 r.