Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-146/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
02/10/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych oraz dostawa pojemników osłonnych, kolumny chromatograficznej,  pasków iTLC i probówek typu Falcon dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu  02.10.2020r pod numerem 592333-N-2020.

Identyfikator postępowania
fec55ed8-e779-4a88-b481-21cf333717ef

W związku z pomyłką w numeracji zadań 4 i 5 w Specyfikacji Asortymentowo Cenowej  Zamawiający przekazuje  zweryfikowaną Specyfikację - Załacznik nr  2.1-2.7 do SIWZ

Informacja o wyborze oferty: