Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-151/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
16/10/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych, bezpudrowych, diagnostyczno-ochronnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2020 r., zaś opublikowane zostało w dniu 16.10.2020 r. pod numerem 2020/S 202-488153

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.10.2020 r.,, a opublikowane w dniu 27.10.2020 r. pod numerem 2020/S 209-510403

Identyfikator postępowania 1c5d2d51-f141-45b3-b2b8-b2fcd78a9cbd