Jesteś tutaj

DO/DZ–381–1–15/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy jałowej soli fizjologicznej w gotowych sterylnych strzykawkach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone
Narodowy Instytut  Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2020 r. pod nr 506344-N-2020

Uwaga!
Zamawiający przedłużył:
 - termin składania ofert z dnia 04.02.2020 r., godz. 09:30 na dzień 07.02.2020 r., godz. 9:30
 - termin otwarcia ofert z dnia 04.02.2020 r., godz. 10:00 na dzień 07.02.2020 r., godz. 10:00