Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-152/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
11/10/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników i sond dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałw Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.10.2019r, zas opublikowane zostało w dniu 11.10.2019r pod numerem 2019/S-197-477894
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.11.2019 r. 

Identyfikator postępowania:
31c3395a-fc0f-4d0e-96a6-e5a5759dbb0b

Informacja o wyborze oferty: