Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-158/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
02/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Przedłużenie posiadanych licencji wraz z zakupem wsparcia technicznego na system DLP firmy Fidelis lub dostarczenie systemu równoważnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach 
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 27.11.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.12.2020 r. pod numerem: 2020/S 235-579543

______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 23.12.2020 r. 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 23.12.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.12.2020  r. pod numerem: 2020/S 252-636044

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d40dea5d-2e0a-40bd-9b8b-c6dde...