Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-16/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
29/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

   Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.01.2020r, zaś opublikowane zostało w dniu 29.01.2020r pod numerem 2020/S 020-043948.
Identyfikator postępowania:
7125c48c-b5ef-4cb1-a50a-dce8f1f03a6d

Informacja o wyborze oferty: