Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-97/19

Zakup wysokorozdzielczego systemu obrazowania z wykorzystaniem fluorescencji w ramach inwestycji zatytułowanej Wyposażenie Laboratorium badań nad strukturą i funkcją egzosomów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 1/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/19

Sukcesywne  dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego  oznaczania amin  biogennych w płynach ustrojowych dla ​Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie  Oddziału w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 87/19

​Dostawa wody do urządzeń wodociągowych będacych w posiadaniu Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/19

Sukcesywne dostawy zestawów do izolacji DNA oraz jednorazowych materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/19

Sukcesywne dostawy odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonywanie tych badań dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-59/19

Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/19

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-105/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/19

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

14/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-95/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

10/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/19

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch bezolejowych sprężarek spiralnych wraz z układem automatyki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-98/19

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/19

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Zakładu PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

04/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/19

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i powstającego bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 83/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

22/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-73/19

Wymiana stolarki okiennej w Budynku Kliniki wraz z łącznikami  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/06/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-58/19

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

07/06/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-77/19

Wykonanie instalacji wyciągowej z dygestoriów chemicznych w Zakładzie Patologii Nowotworów w budynku Ośrodka Diagnostyczno - Terapeutycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

07/06/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-88/19

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-6/19

Badania  mikrobiologiczne i wirusologiczne

13/06/2019 Usługi