Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-152/19

Sukcesywne dostawy odczynników i sond dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałw Gliwicach

11/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach

24/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. MariiSkłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/19

Sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/19

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, materiału żywicznego, wosku kostnego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 118/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

07/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/19

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-122/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

30/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-135/19

Aktualizacja oraz rozbudowa systemu zarządzania i weryfikacji ARIA 13.7 firmy Varian Medical Systems dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/09/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-142/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

15/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-148/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

15/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-156/19

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

08/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-138/19

Sukcesywne opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i bistro oraz pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

23/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/19

Usługa transportowa naczepy mammograficznej z wbudowanym mammografem cyfrowym, umożliwiająca wykonywanie badań mammograficznych w trybie mobilnym w obrębie województwa śląskiego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/10/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-151/109

Upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

08/10/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-155/19

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego wraz z usługą wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie  sieci LAN i WAN dla Centrum Onkologii Instytutu  im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/10/2019 Usługi