Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-175/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
21/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, ODDZIAŁU W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejjskiej w dniu 17.12.2020r. zaś opublikowane zostało w dniu 21.12.2020r pod numerem 2020/S 248-616695

Identyfikator postępowania
867fe82c-8be6-404d-8fa3-3f3db85ea80b

Informacja o wyborze oferty: