Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-59/19

Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego oznaczania amin biogennych w płynach ustrojowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/19

SUKCESYWNE DOSTAWY GENERATORÓW 68GE/68GA WRAZ Z ELUENTAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

04/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  do wykonywania badań hematologicznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach,

29/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/19

Sukcesywna dostawa leku vismodegib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/19

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/19

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/19

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz dostawy podłoży mikrobiologicznych dla Zakładu PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/19

Dzierżawa analizatorów do wykonywania  oznaczeń parametrów krytycznych, wapnia zjonizowanego  i elektrolitów w moczu  wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-75/19

Sukcesywna dostawa zestawów do fotoimmunoterapii oraz fotouczulacza 8-metoksypsoralen (8-MOP) dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/19

Sukcesywna dostawa ekspanderów tkankowych, implantów piersiowych i sizerów oraz nakładek jednorazowych na uchwyt elektrody monopolarnej do ewakuowania dymów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 76/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-78/19

Zakup dwóch uprzywilejowanych pojazdów osobowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

24/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-63/19

Zakup elektrod biernych do diatemii dla Bloku Operacyjnego Centum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/19

Sukcesywne dostawy owoców, warzyw i artykułów różnych oraz jaj dla  Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/19

Dostawa nośników danych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-53/19

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 44/19

Dostawa wycinarki do osłon indywidualnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 65/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

05/04/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-43/19

Wyburzenie budynku wolnostojącego 791b2 i utwardzenie terenu na działce 510 dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/04/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-60/19

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/04/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-7/19

 
Wymiana rur kanalizacyjnych w tunelu instalacyjnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/02/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-4/2019

Badania wirusologiczne i mikrobiologiczne / Badania genetyczne

24/04/2019 Usługi