Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-179/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
23/12/2019
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług serwisowych aparatu do tomoterapii TOMO HD Accuray s/n 0210376 dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 18.12.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń oraz zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.12.2019 r. pod numerem 2019/S 247-609631

Identyfikator postępowania: fe8aa1e8-9592-4959-9b2d-377fb8e6e8b3

Ogłoszenie "sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2020 r. 

Uwaga!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu. 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.01.2020 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23.01.2020 r. na godz. 12.00

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 16.01.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.01.2020 r. pod numerem 2020/S 014-029185