Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-18/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
01/02/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa kleju tkankowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 94, (+32) 278 91 98
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2019 r. pod numerem 509319-N-2019
__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2019 r. pod numerem 540025152-N-2019
__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2019 r. pod numerem 540028197-N-2019
__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2019 r. pod numerem 540030351-N-2019