Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-3/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/19

Sukcesywna dostawa leku atezolizumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

14/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/19

Sukcesywna dostawa leku pertuzumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

12/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

05/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/19

Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego pomiaru OB dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/19

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów trwałych i zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/01/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-33/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/19

Zakup i uruchomienie aparatu do hipertermii powierzchniowej wraz z adaptacją pomieszczenia dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/19

Sukcesywna dostawa staplerów skórnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-22/19

Sukcesywna dostawa systemu implantów indywidualnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/19

Sukcesywna dostawa kleju tkankowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/19

Sukcesywna dostawa narzędzi dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

30/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-9/19

Dostawa robota do izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywnymi dostawami zestawów do izolacji DNA dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-11/19

 Serwisowanie cytometrów przepływowych Becton Dickinson FACS CANTO II s/n V33896202484 oraz FACS Aria III s/n P648282B2003 dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 26/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do biopsji stereotaktycznej Affirm s/n APB1000123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-17/19

Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

 

13/02/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-7/19

 
Wymiana rur kanalizacyjnych w tunelu instalacyjnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/02/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych i genetycznych.

01/02/2019 Dostawy