Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-21/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
07/02/2020
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług serwisowych aparatu do tomoterapii TOMO HD Accuray s/n 0210376 dla Zakładu Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2020 r. oraz opublikowane w Suplemencie do Dz. U. U. E. w dniu 07.02.2020 r. pod numerem  2020/S 027-061981.

Identyfikator postępowania: 04e46c4b-a2eb-45fa-bdaa-1d9f945cf342

Informacja o wyborze oferty: