Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-2/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
03/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM FLUORU 18F DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, ODDZIAŁU W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach.

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 19/ 278 91 96

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogloszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2020 r pod numerem 500417-N-2020

Informacja o wyborze oferty: