Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-23/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
19/02/2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologiiim. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r. pod numerem 514170-N-2020