Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-24/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
05/02/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.02.2019r, natomiast opublikowane zostało w dniu 05.02.2019r. pod numerem 2019/S 025-054749.

Identyfikator postępowania:
4e657119-0f98-4a27-9beb-b082157e5d55

Sprostowanie - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji" w dniu 08.02.2019 r. zostało przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 030-067053