Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-27/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
09/03/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.03.2020 r. oraz opublikowane w Suplemencie do Dz. U. U. E. w dniu 09.03.2020 r. pod numerem 2020/S 048-113121.

Identyfikator postępowania: 731a30ed-4d71-403a-8bd5-53f5cc93b23b

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 25.03.2020 r. na godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 25.03.2020 r. na godz. 11:00.