Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-28/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
09/03/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy Radium-223 dichloride dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 04.03.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 048-113163

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 19.03.2020 r. 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 19.03.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 059-141277