Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-85/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 118/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

07/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-129/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/19

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-122/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

30/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-106/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki PET oraz Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach,

01/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

18/06/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-133/19

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 131/19

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 125/19

Rozszerzenie aplikacji xQuant dla I-131 skanera SPECT/CT Symbia Intevo 2 Siemens wraz z upgradem systemu dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/19

Sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy, ciast, deserów i świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 120/19

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-119/19

Dostawy lamp w wykonaniu LED dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/19

Sukcesywne dostawy pojemników chirurgicznych wypełnionych formaliną buforowaną dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/19

Sukcesywne opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i bistro oraz kubków jednorazowych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej  i Rekonstrukcyjnej  Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/19

Sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy, ciast, deserów i świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz owoców i warzyw przetworzonych i artykułów różnych
dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/19

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch bezolejowych sprężarek spiralnych wraz z układem automatyki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/19

Usługa czyszczenia, mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

02/07/2019 Usługi