Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-30/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
09/04/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 07.04.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 071-168368

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 17.04.2020 r. 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 17.04.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 078-184172