Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-31/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
18/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 94, (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 96
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 13.03.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 054-124110
_______________________________________________________________________________________________
I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 12.04.2019 r. 
_______________________________________________________________________________________________
II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 12.04.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 17.04.2019 r. pod numerem 2019/S 076-180763
_______________________________________________________________________________________________
I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 24.04.2019 r. 
_______________________________________________________________________________________________
II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 24.04.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 29.04.2019 r. pod numerem 2019/S 083-197050
_______________________________________________________________________________________________
I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 29.04.2019 r. 
_______________________________________________________________________________________________
II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 24.04.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 02.05.2019 r. pod numerem 2019/S 085-203776