Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-31/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
20/03/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa mikrosfer opłaszczonych radioaktywnym izotopem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 17.03.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.03.2020 r. pod numerem 2020/S 057-135378

Identyfikator postępowania na miniPortalu: edf459b7-e5c4-4420-9640-6127c39933e7

I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych iinformacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.04.2020 r.

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.04.2020 r. na godz. 9:00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24.04.2020 r. na godz. 12:00

II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 09.04.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.04.2020 r. pod numerem 2020/S 073-174426

III. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.04.2020 r.

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.05.2020 r. na godz. 9:00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05.05.2020 r. na godz. 12:00

IV. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 17.04.2020 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.04.2020 r. pod numerem 2020/S 078-184169