Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-3/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
19/02/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 15.02.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.02.2019 r. pod numrem: 2019/S 035-078250

​Identyfikator postępowania na miniPortalu: c99cd0a3-85b2-4425-9911-39e0f1066c23

UWAGA!
​Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 08:00.
Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
​ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
​Budynek Główny Dyrekcji, Parter, Sala Narad - pok. nr 103

​I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.03.2019 r.

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
​Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.04.2019 r. na godz. 9:00
​Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 03.04.2019 r. na godz. 12:00

​II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w dniu 22.03.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 26.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 060-138996

​III. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.04.2019 r.

UWAGA!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
​Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.04.2019 r. na godz. 09:00
​Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.04.2019 r. na godz. 12:00

IV. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w dniu 02.04.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane w dniu 05.04.2019 r. pod numerem: 2019/S 068-159541