Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-33/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/02/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy przeciwciał i  materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 96,  (+32) 278 91 19, 

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłąne do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2020r. pod numerem 516591-N-2020

Informacja o wyborze oferty: