Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1- 34/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
23/03/2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup syntetyzera automatycznego do syntezy radiofarmaceutyków na bazie izotopu 18F dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2020r pod numerem 525946-N-2020

UWAGA!
Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 06.04.2020 r. na godz. 09:30.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 06.04.2020 r. na godz. 10:00.