Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-37/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
11/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dzierżawa analizatorów do wykonywania  oznaczeń parametrów krytycznych, wapnia zjonizowanego  i elektrolitów w moczu  wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.03.2019 natomiast opublikowane zostało w dniu 11.03.2019r. pod numerem 2019/S 049-111879

Identyfikator postępowania:
0a9e3716-95a9-4da0-85fc-4b88794f4a72

Informacja o wyborze oferty: