Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-38/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
11/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz dostawy podłoży mikrobiologicznych dla Zakładu PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.03.2019 natomiast opublikowane zostało w dniu 11.03.2019r. pod numerem 2019/S 049-111888

Identyfikator postępowania:
a3fc0cd0-b114-4926-9b79-c037c7cda1c4

UWAGA
Zamawiający w treści odpowiedzi na zapytanie nr 1 zawarł nową zaktualizowaną Specyfikacją Asortymentowo-Cenową SAC.

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do  publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.03.2019r.

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.03.2019r. pod numerem 2019/S 060-138938.

UWAGA
Zamawiający w treści zmiany do SIWZ zawarł nową zaktualizowaną Specyfikacją Asortymentowo-Cenową SAC.

UWAGA
Zamawiający w treści odpowiedzi na zapytanie nr 2 zawarł nową zaktualizowaną Specyfikacją Asortymentowo-Cenową SAC.

Informacja o wyborze oferty: