Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-166/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-168/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

31/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/19

Sukcesywne dostawy odczynników i sond dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałw Gliwicach

11/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. MariiSkłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/19

Sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/19

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, materiału żywicznego, wosku kostnego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/19

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-135/19

Aktualizacja oraz rozbudowa systemu zarządzania i weryfikacji ARIA 13.7 firmy Varian Medical Systems dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/09/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-162/19

Zakup aparatów ultrasonograficznych wraz z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i informatycznej dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

04/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

24/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-142/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

15/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-148/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

15/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

08/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 165/19

Wykonanie badań jałowości produktów farmaceutycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/11/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-157/19

Usługa transportowa naczepy mammograficznej z wbudowanym mammografem cyfrowym, umożliwiająca wykonywanie badań mammograficznych w trybie mobilnym w obrębie województwa śląskiego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/10/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-151/109

Upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

08/10/2019 Usługi