Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-44/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
25/03/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli potrzebnych do wykonania badań wraz z dzierżawą aparatu  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji z DUUE w dniu 20.03.2020r., zaś opublikowane zostało w dnui 25.03.2020 pod numerem 2020/S 060-143179.

Identyfikator postępowania:
 56dfdaa7-34f7-4211-90ca-49fbe5f436cc

Informacja o wyborze oferty: