Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-48/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
02/04/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy zestawów  do oznaczania  mutacji somatycznych oraz  odczynników do wykrywania wirusa HPV dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 31.03.2020, zaś opublikowane zostało w dniu 02.04.2020 pod numerem 2020/S 066-156888

Identyfikator postępowania:
8237ba28-567c-4798-8936-c42818f69de1

Informacja o wyborze oferty: