Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-51/18

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
29/03/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  do wykonywania badań hematologicznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach,
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19, (+32) 278 91 94, 
e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.03.2019 r. natomiast opublikowane zostało w dniu 29.03.2019 r. pod numerem 2019/S 063-146063
__________________________________________________________________________

Identyfikator postępowania: 8a9774ee-8015-4d38-ad3a-512b60cc8530
__________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.04.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2019 r. pod numerem 2019/S 082-195140

Informacja o wyborze oferty: