Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-52/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
10/04/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego oznaczania amin biogennych w płynach ustrojowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.04.2019r, zaś opublikowane zostało w dniu 10.04.2019r pod numerem 2019/S 071-167265.

Identyfikator postępowania:
19334e97-2967-4887-ac25-fc021e3ebad3

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.04.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.04.2019 r. pod numerem 2019/S 075-177998

Informacja o wyborze oferty: